Dronebutikken.dk

Dronebutikken.dk

Kan jeg selv installere udstyr ovenpå min Phantom?
Nej, du kan ikke installere noget udstyr eller lægge noget på oversiden af din Phantom, det vil højst sandsynligt påvirke GPS-signalet og dets funktioner.

Kan jeg flyve min Phantom med WiFi-aktiveret udstyr?
Nej, WiFi-signalet kan forstyrre sender-signalet og påvirke din flyvning.

Kan jeg bruge skruelim når jeg skal montere noget på Phantom?
Nej, skruelim kan ætse skallen på Phantom og kan forårsage skader som knæk i din Phantom.

Kan jeg bruge skruelim, når jeg skal montere propellerne?
Nej, bare stram skruerne, det er nok.

Hvor kan jeg få fingrene i manualen, hjælpesoftware eller andre materialer til Phantom?
Du kan finde alle relaterede materialer til Phantom i menuen DOWNLOADS på PHANTOMs side her: http://www.dji-innovations.com/

Hvor kan jeg finde relevante videoer om Phantom?
Du kan finde alle relevante videoer på PHANTOMs hjemmeside her: http://www.dji-innovations.com/

Hvor kan jeg få information om “Software and Driver Installation”, ”Configuration and Firmware & Software Upgrade“, ”Linking the Transmitter and Receiver” og ”Changing the Control Mode of the Transmitter“, ”Transmitter Calibration“, ”Mounting the Camera and Camera Frame” and ”Intelligent Orientation Control (IOC) Flight“, etc?
Download venligst Advanced Manual fra PHANTOMs webside.

Hvor kan jeg finde information om batteriet og opladeren?
Download venligst “Battery and Charger Instruction” fra PHANTOMs webside.

”System initializing and self-checking LED flashes" fungerer ikke rigtigt (Det røde LED-lys forekommer i de sidste fire grønne blink)
Autopilotsystemet fungerer unormalt. Kontakt venligst din forhandler.

Nogle risici kan opstå under flyvning
Læs vejledningen ordentligt og bliv fortrolig med produktet før flyvning, ellers kan der ske alvorlige ulykker. Et nedstyrtende luftfartøj eller roterende propeller kan skade mennesker og andre genstande. Luftfartøjet kan være ude af kontrol eller endda forsvundet.

Hvis LED-lampen konstant blinker rødt, grønt og gult efter systemet er startet og selv-check er færdiggjort
1. Sensorfejl er for stor. Tilslut hjælpesoftware, gå i menuen “Tools” – > ”IMU calibration”, se “IMU calibration” videoerne, og foretag ”basic calibration” eller ”advanced calibration”
2. Accelerationsmåleren er beskadiget. Kontakt venligst din forhandler.
3. Sensoren virker ikke. Kontakt venligst din forhandler.

LED-lampen blinker hurtigt grønt 6 gange efter den er blevet tændt og før motorerne starter.
1. Hvis PHANTOM flyttes, er det normalt.
2. Hvis PHANTOM er stationært, er IMU kalibrering nødvendig. Tilslut hjælpesoftwaren, gå i menuen “Tools” – > ”IMU calibration”, se “IMU calibration” videoerne, og foretag ”basic calibration” eller ”advanced calibration”.

Når jeg trykker på styrepinden letter luftfartøjet ikke eller også vender det sig om
1. Propellerne er ikke ordentligt samlet. Kontroller at propellernes rotation og motorer passer sammen.
2. Sensorfejl er for stor, og systemet vil ikke virke. Tilslut hjælpesoftwaren, gå i menuen “Tools” – > ”IMU calibration”, se “IMU calibration” videoerne, og foretag ”basic calibration” eller ”advanced calibration”.

LED-lampen blinker hurtigt gult 6 gange efter at Kontrol-tilstandens LED-lampe blinker.
De indbyggede sensorer skal have lidt tid for at nå en stabil tilstand. Flyv IKKE Phantom før at de 6 gule blink forsvinder.

Ved lave temperaturforhold, hvad kan jeg så gore, hvis 6 gule blink fortsætter konstant i længere tid?
Du kan tildække ventilationshullerne med noget selvklæbende tape.

LED-lampen blinker skiftevis rødt og gult.
Kompasfejlen er for stor.
1. Der kan være et ferromagnetisk stof tæt på Phantom. Løft luftfartøjet cirka en meter op over jorden, hvis der ikke er noget rødt og gult blink, vil det ikke påvirke flyvningen.
2. Ellers, gen-kalibrer kompasset.
3. Hvis gen-kalibrering ikke virker, tilslut hjælpesoftwaren, gå i menuen “Tools” og følg tips’ne til at udføre den ønskede handling.
4. Kompasmodulet er defekt og skal udskiftes. Kontakt venligst din forhandler.

Luftfartøjet flakker omkring under flyvning.
Sensorfejlen er for stor, “IMU calibration” kan være nødvendig; for kalibrering, se venligst “IMU calibration”-videoen (online).

Luftfartøjet er pludselig ude af kontrol under flyvning
Kompasset er blevet magnetiseret eller er ikke blevet kalibreret. Se venligst videoen “resetting the compass” (online), der henviser til videoen om at udføre handlingen om afmagnetisering. Kalibrer derefter kompasset.

Luftfartøjet taber pludselig højde under flyvning og LED-lampen blinker uafbrudt hurtigt rødt
Lavbatteri sikkerhedstilstand er aktiveret. Land luftfartøjet hurtigst muligt.

LED-lampen blinker uafbrudt hurtigt gult.
TX-signalet er forsvundet.
1. Kontroller at senderen er tændt og virker normalt.
2. Kontroller at modtageren og at styreenheden er tilsluttet rigtigt.
3. Kontroller at modtagerindstillingen er rigtig i hjælpesoftwaren.

Firmware opgradering er unormal når NAZA-M hjælpesoftware bruges.
Kontakt venligst din forhandler.

Efter enheden er blevet tændt og før motorerne starter, hvis kontrol-tilstandens LED dobbeltblinker uden at røre ved nogen TX styrepind.
Dette indikerer, at der er blevet flyttet på mindst en af TX styrepindene ved systemets opstart og i selv-kontrol tilstand. Genstart autopilotsystemet.

Luftfartøjet modtager ingen satellitsignaler.
1. Kontroller venligst om der er nogle bygninger der kan blokere satellitsignalet. GPS skal bruges i et åbent område for at fungere.
2. Kontroller venligst om der er placeret nogen objekter ovenpå din PHANTOM, det vil kunne blokere signalet til satellit-sensoren.

Hvordan fastslår jeg om GPS-modulet er funktionsdygtigt?
1. Kontroller venligst om der er nogle bygninger der kan blokere satellitsignalet. GPS skal bruges i et åbent område for at fungere.
2. Sæt TX kontakten “S1” til den øverste position, hvis der er en funktion der blinker let, såsom et enkelt grønt blink (eller et dobbelt blink), betyder det at GPS’en fungerer korrekt.
3. Efter enheden er tændt, hvis du har set det røde lys blinke én, to eller tre gange (som indikerer antallet af fastlåste satellitter), betyder det, at GPS’en virker korrekt.

Kan ikke tilsluttes hjælpesoftware.
1. Driveren er ikke installeret korrekt. Geninstaller driveren.
2. Hjælpesoftwaren og firmware versionerne passer ikke sammen. Opgrader software eller firmware.
3. Hvis LED-indikatoren ikke lyser konstant grønt, er det formentlig en skadet ledning eller en dårlig forbindelse, eller også er LED-modulet i stykker. Hvis det er sikkert at det er modulet, der er i stykker, kontakt venligst din forhandler.

Senderen sender en alarm ud, når den tændes.
1. Gashåndtaget på styrepinden er ikke i laveste position, træk gashåndtaget ned til laveste position.
2. Senderen kører på et lavt batteri, skift batteriet ud på senderen.

Flyvetid afkortes.
1. Batteriet er i dårlig tilstand.
2. Batteriet er ikke fuldt opladet.
3. Vægtbelastning er øget.
4. Batteriet er meget koldt (f.eks. i koldt vejr)

LED-indikator virker korrekt.
Software Problemer

NAZA-M hjælpesoftware fejlkode liste
* Gå til DJI wiki for mere support.